+45 4871 2255

Strømsvigt i din elforsyning kan have mange årsager

Et strømsvigt kan skyldes flere faktorer, men de hyppigste årsager er, at en sikring er gået, eller at relæet er slået fra.

Det kan skyldes noget i dit område, og i så fald er det nødvendigt at kontakte sit distributionsselskab. Vi holder til i både København, Helsinge, Vejby, Tisvilde, Frederiksværk og Gilleleje.

Det kan dog også skyldes husstandens egen forsyning, og dermed kan det være, at din HPFI relæ/RCD-afbryder er gammel, og at den potentielt ikke virker. Derfor er det vigtigt, at alle husstande tjekker deres relæ mindst en gang om året. I Danmark skyldes strømsvigt typisk vejret, og det ses derfor ofte under kraftige storme eller orkaner.

Vind og vejr kan forårsage strømsvigt

Strømsvigt kan ske, når en storm f.eks. vælter ind i de luftledninger, som forsyner Danmarks husstande. Det kan også være oversvømmelser, der skaber strømsvigt, fordi der trænger vand ind i transformerstationer og kabelskabe.

Tjek af strømforsyning

Vores elektrikere kan tjekke jeres strømforsyning og se, om den er, som den skal være, eller om den er gammel og ude af funktion. Hvis I oplever strømsvigt, kan det have noget at gøre med jeres eget relæ. 

Derfor er det godt at få en elektriker ud og se, om jeres el-installationer er, som de skal være. Hvis fejl på el-installationer ikke opdages i tide, kan det medføre ulykker.

Få løst din opgave

Har du behov for at vide mere om strømsvigt, eller søger du en fagkyndig elektriker, så kan du finde os i København, Helsinge samt hele Nordsjælland. Du kan altid kontakte os på telefon 48 71 22 55 eller på e-mail lfh@al10el.dk, hvis du har spørgsmål.

Få afdækket vigtige informationer om strømsvigt:

Hvad gør du når dine sikringer springer/slår fra, og du er uden el?

Er dine sikringer sprunget ?

Står du uden lys i lampen, eller uden strøm til din vaskemaskine, så er dine sikringer måske sprunget!
Er det hele din el installation der er afbrudt, dvs. der er hverken strøm til komfuret, eller lys i dine lamper, så er det nok dit fejlstrømsafbryder der er slået fra.
Er det derimod kun en del af din el-installation der er uden strøm, så er det nok dine sikringer der er sprunget. 

Herunder en kort vejledning i hvordan du får strøm igen når en eller flere sikringer er smeltet, sprunget eller slået fra.

 1. Start med at lokalisere hvor i din bolig du er uden strøm - Er det i stuen der mangler strøm, så find den gruppeafbryder / sikringsgruppe der er opmærket med "Stue"

 2. A) Er det en automatsikring, så prøv at tænde for gruppen igen
  B) Er det smeltesikringer, skal de udskiftes med en tilsvarende sikring, f.eks. 13A - tænd herefter igen gruppen.

 3. Er der lys igen, så har det muligvis været en for stor belastning tilsluttet, som har fået sikringerne til at slå fra/springe.

 4. Springer sikringerne igen, eller slår automat-sikringen fra igen, så er der stadig en fejl i din el-installation.

  Fejlen er enten en kortslutning f.eks. et ødelagt kabel, en brugsgenstand der er kortsluttet. Alternativt er der tale om en overbelastning, dvs. der er tilsluttet
  større effekt på sikringen end den kan klare. Det kan f.eks. være tilfældet ved ombygninger hvor man tilslutter store arbejdslamper, fugttørre, varmeovne osv.
  Man skal nu lokalisere fejlen evt. med hjælp fra Al10EL.

  VIGTIGT: Er du det mindste i tvivl om der er fejl på din faste el-installation, så bør du altid kontakte AL10EL så fejlen kan lokaliseres og udbedres!

Hvad gør du når dit HPFI relæ/RCD kobler ud/slår fra ?

Hvad forstås ved RCD?

 

RCD (Residual Current Device) er en international betegnelse for en fejlstrømsafbryder. Det er betegnelsen, som bliver brugt i installationssandarderne. FI/HFI og PFI/HPFI er rene danske betegnelser og bliver ikke længere brugt. I stedet bruges betegnelsen RCD efterfulgt af type og angivelse af mærkeudløsestrømmen, for eksempel type AC, A eller B 30 mA

Bogstaverne beskriver, hvad de forskellige RCD’er kan måle:

En type AC RCD kan kun detektere a.c.-reststrøm (identisk med en FI/HFI afbryder)

En type A RCD kan både detektere a.c.- og pulserende d.c.-reststrøm (identisk med en PFI/HPFI- afbryder)

En type B RCD kan både detektere a.c.-, pulserende d.c.- og ren d.c.-reststrøm.


Er dit fejlstrømsrelæ relæ slået fra og du er uden strøm, kan du selvfølgelig straks kontakte Al10EL.  - men du kan også prøve at følgende nedenstående guide for at se om du selv kan lokalisere fejlen.

Er HPFI / HFI slået fra kan du prøve at følgende denne vejledning:

 1. Prøv at genindkoble fejlstrømsrelæet igen - koblet HPFI relæet fra igen så prøv at

 2. Slukke for alle dine kraft- og lysgrupper - altså frakoble alle sikringer / automatsikringer. (dog ikke dine tarif / forsikringer)

 3. Når alle gruppeafbrydere er slukket, prøver du at genindkoble dit HPFI relæ.

 4. Kan du nu ikke genindkoble dit fejlstrømsrelæ, så kontakt Al10EL.

 5. Kan du genindkoble fejlstrømsrelæet, så prøv at tænde for lys og kraftgrupperne én ad gangen. 

 6. Når du tænder en gruppe og fejlstrømsrelæet slår fra igen, så er det denne lys- eller kraftgruppe der er fejlramt.

 7. Sluk for alle lamper, brugsgenstande i den del af installationen som er fejlramt.

 8. Herefter tænder du for fejlstrømsafbryderen igen, og tænder alle lys og kraftgrupper igen.

 9. Slå HPFI relæet fra igen, og du har frakoblet / slukket alt i den fejlramte gruppe, så kan fejlen ligge i selve den faste installation, og du skal kontakte din Al10EL.

 10. Slå relæet ikke fra, kan du forsigtigt tænde for lamper og brugsgenstande én af gangen indtil HPFI relæet slår fra igen. Når du tænder en ting og relæet så slår fra, så ved du at det er denne genstand der giver fejlen.


  Læs mere: https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/sporgsmal-og-svar/elinstallationer/sporgsmal-og-svar-om-beskyttelse-med-rcder


  Er du i tvivl om hvorvidt dit HPFI-relæ virker korrekt, så lad en AL10EL måle det igennem, da det er en vigtig beskyttelseskomponent i din bolig installation, som kan redde liv.

Din fagmand

Vi tilbyder service i København og Nordsjælland. 
Få et tilbud på din opgave.
Kontaktformular

En elektriker du kan stole på

​Fast lav timepris 655 kr. ekskl. moms
Se vores priser

Kontakter gennem tiderne

Kontakter gennem tiderne

Har du mistet fatningen, eller tabt gnisten?

Så ring til EL-SPECIALISTEN !
Ring 4871 2255
chevron-down